Thứ Hai, 18/10/2021
VietnameseEnglishChinese (Simplified)

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG BAN CHỦ NHIỆM

CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA DOANH NHÂN

 

 

Chủ nhiệm – Phạm Ngọc Thanh Phương

Tổng giám đốc  – Công ty TNHH Công Nghệ Truyền Thông Tri Tâm

 

Nguyễn Đỗ Tùng – Phó Chủ nhiệm (Ban Đào tạo)

Tổng giám đốc – Công ty TNHH Đào Tạo Kỹ Năng Hành Nghề Việt Nam

 

Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Chủ nhiệm (Ban xúc tiến thương mại)

Giám đốc – Công ty TNHH MTV Thiên Long Phước

 

Nguyễn Thị Mộng Thu – Phó Chủ nhiệm (Ban Hoạt động cộng đồng)

Giám đốc – Công ty Spa Đông Y Thu Hằng

Nguyễn Hoàng Phương Uyên – Phó Chủ nhiệm (Ban Truyền thông – Sự kiện)

Giám đốc kinh doanhCông ty Cổ phần Mirko

 

Hoàng Minh Hải – Phó Chủ nhiệm (Ban Truyền thông – Sự kiện)

Giám đốc  – Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng An Hòa Phát

 

Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ nhiệm (Ban Nhân sự)

Giám đốc – Công ty TNHH Vận Tải Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Hải Sơn

 

Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ nhiệm (Ban Nhân sự)

Giám đốc  – Công Ty TNHH Phong Đằng

 

Dương Thị Vân Anh – Phó Chủ nhiệm (Ban Tài chính)

Kế toán – Cung Văn Hóa Lao Động TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Chủ nhiệm (Ban Nhân sự)

Giám đốc – Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cuộc sống tươi đẹp